Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

2680 be59 500
Reposted fromPatricoSCT PatricoSCT

June 19 2015

krótka instrukcja: widzisz obrazek > podoba się > repostujesz JAK NIE UMIESZ UŻYWAĆ ZUPY TYLKO KOPIUJESZ OBRAZKI INNYCH I WSTAWIASZ JE JAK SWOJE TO WYPIERDALAJ
 
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

June 17 2015

6141 6899 500
"Ości" 20

June 09 2015

2600 c918 500
Karpowicz "Ości" 6
9098 c220
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

June 07 2015

7880 0c5a 500
"Ości" 14
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek

June 05 2015

-mam takie kurwa pytanie gdy się mocno w cos uderzysz i  cię napierdala to jesteś potulna jak baranek czy raczej wkurwiasz się na ludzi i krzyczysz na nich mimo iz nie sa winni? -no raczej to drugie -no to kurwa wyobraź sobie kogoś kogo codziennie boli wszystko i powiedz mi jak on ma nie być niby agresywny?!
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

June 01 2015

1103 137d 500
Reposted fromjaggal jaggal

May 31 2015

7098 87be
Reposted fromjaggal jaggal

May 20 2015

8243 374c
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
2387 0850
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
6592 6f3e
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
2983 2179
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

May 15 2015

9483 3841
rada życia!
Reposted fromjulios julios
9559 b79e
o!
Reposted fromjulios julios

May 06 2015

GO STUDY, GO STUDY, GO STUDY.... HMMM NO >> http://twerkball.co.uk/
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

May 04 2015

2611 6be0 500
☻☻☻
Reposted fromjulios julios

April 26 2015

2326 b6e0
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

February 03 2015

8510 1572 500
Zulczyknj
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek

January 22 2015

3666 325e 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl