Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2018

2316 182c
Reposted fromdusielecc dusielecc

May 19 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

April 18 2017

9830 d411 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

April 04 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

April 03 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

March 25 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

March 21 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

March 18 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

March 09 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

March 06 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

March 05 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

March 01 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

June 27 2015

2680 be59 500
Reposted fromPatricoSCT PatricoSCT

June 19 2015

krótka instrukcja: widzisz obrazek > podoba się > repostujesz JAK NIE UMIESZ UŻYWAĆ ZUPY TYLKO KOPIUJESZ OBRAZKI INNYCH I WSTAWIASZ JE JAK SWOJE TO WYPIERDALAJ
 
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

June 17 2015

6141 6899 500
"Ości" 20

June 09 2015

2600 c918 500
Karpowicz "Ości" 6
9098 c220
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

June 07 2015

7880 0c5a 500
"Ości" 14
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek

June 05 2015

-mam takie kurwa pytanie gdy się mocno w cos uderzysz i  cię napierdala to jesteś potulna jak baranek czy raczej wkurwiasz się na ludzi i krzyczysz na nich mimo iz nie sa winni? -no raczej to drugie -no to kurwa wyobraź sobie kogoś kogo codziennie boli wszystko i powiedz mi jak on ma nie być niby agresywny?!
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl