Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2014

CZYM SĄ TE CHUJOWE CYTATY I CO MAJĄ WSPÓLNEGO Z CIĘTĄ RIPOSTĄ.

Reposted bykuroi-ame kuroi-ame

October 13 2014

Szaleństwem jest robić wciąż to samo
i oczekiwać innych rezultatów.
— Albert Einstein
Reposted frombeckycue beckycue
Sponsored post
Jeśli chcesz iść tam,
Gdzie nigdy nie byłeś,
Musisz iść drogą,
Którą nigdy nie szedłeś.

Jeśli chcesz osiągnąć to,
Czego nigdy nie miałeś,
Musisz robić to,
Czego nigdy nie robiłeś.
— Coniguliaro Dominick
Reposted frombeckycue beckycue

October 11 2014

Uciekać mogą tylko Ci, którzy mają dokąd wracać.
— Carlos Ruiz Zafón – Marina
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie

October 08 2014

2335 a2d9
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda

September 30 2014

Reposted fromstayhigh stayhigh
7870 2113 500
Reposted fromliquirizja liquirizja

September 25 2014

Reposted fromstayhigh stayhigh

September 24 2014

Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

September 21 2014

Reposted fromstayhigh stayhigh

September 14 2014

Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

September 08 2014

2446 b689
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda

August 31 2014

Reposted fromsilarek silarek

August 23 2014

Reposted fromprzeniesienie przeniesienie

August 16 2014

1819 8398
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
1854 3555
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

August 12 2014

Reposted fromlesnydziad lesnydziad

July 27 2014

3637 4856
Reposted fromretaliate retaliate

July 25 2014

0205 a6da
Reposted fromdeify deify viaSylvka Sylvka

July 07 2014

Reposted fromtenderoni tenderoni
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...