Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

7880 0c5a 500
"Ości" 14
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek

June 05 2015

-mam takie kurwa pytanie gdy się mocno w cos uderzysz i  cię napierdala to jesteś potulna jak baranek czy raczej wkurwiasz się na ludzi i krzyczysz na nich mimo iz nie sa winni? -no raczej to drugie -no to kurwa wyobraź sobie kogoś kogo codziennie boli wszystko i powiedz mi jak on ma nie być niby agresywny?!
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
Sponsored post
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

June 01 2015

1103 137d 500
Reposted fromjaggal jaggal

May 31 2015

7098 87be
Reposted fromjaggal jaggal

May 20 2015

8243 374c
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
2387 0850
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
6592 6f3e
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
2983 2179
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

May 15 2015

9483 3841
rada życia!
Reposted fromjulios julios
9559 b79e
o!
Reposted fromjulios julios

May 06 2015

GO STUDY, GO STUDY, GO STUDY.... HMMM NO >> http://twerkball.co.uk/
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

May 04 2015

2611 6be0 500
☻☻☻
Reposted fromjulios julios

April 26 2015

2326 b6e0
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

February 03 2015

8510 1572 500
Zulczyknj
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek

January 22 2015

3666 325e 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda

January 18 2015

4865 ad59 500
I'm just like...
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

January 15 2015

1309 871a 500
Sucharcodzienny made my day #którawyżej
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

January 09 2015

6199 9d1f
Reposted fromczinok czinok

January 05 2015

9453 dc69
Reposted bycariadgingerredheadcompletelydifferentcygi-chanaluchhash

January 04 2015

5004 5596
Owzw
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...